Bedrijfssport als instrument bij begeleiding werkzoekenden

Heeft u er al eens aan gedacht om vitaliteit in te zetten als onderdeel van het begeleidingsprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Met een vitaliteitsprogramma bouwen werkzoekenden weer ritme op, ze breiden hun netwerk uit en het helpt om hun fitheid te vergroten. Dat is zeker in deze periode van veel thuisblijven belangrijk. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! heeft ruime ervaring in samenwerking met gemeenten in het sociaal domein en kan een programma opzetten samen met de lokale buurtsportcoaches en verenigingen.

De adviseurs bedrijfssport van Stichting NLOM! starten met het inventariseren van de behoeftes in uw gemeente ten aanzien van een programma voor werkzoekenden. Daarna stellen zij een vitaliteitsscan op die u kunt laten invullen door een door u geselecteerde groep werkzoekenden. Op basis daarvan wordt een programma aan activiteiten opgesteld. Ons advies is om een meerweeks programma (minimaal 8 weken) in te richten met minimaal 1 training of activiteit per week. Het programma is zo divers mogelijk, zodat er voor iedere werkzoekende iets passends is. Denk bijvoorbeeld aan voetbal, dansen, bootcamp, yoga, mindfulness of kookworkshops. We kunnen de vitaliteitsmomenten ook inpassen in het bredere aanbod aan activiteiten zoals sollicitatietrainingen, zodat een integraal motiverend programma ontstaat.

Lokale samenwerking
Het team van bedrijfssport heeft uiteraard een netwerk van vitaliteitsaanbieders die activiteiten kunnen organiseren, maar het liefst werken we samen met lokale buurtsportcoaches en verenigingen. Door de activiteiten bij hen te organiseren, komen werkzoekenden in contact met nieuwe mensen en krijgen verenigingen een extra impuls en wie weet uiteindelijk nieuwe leden. Een bedrijfssportprogramma kan dan ook goed ingezet worden in het kader van het lokale sportakkoord, waarin in het kader van de thema’s Vitale sportaanbieders, Duurzame sportomgeving en de open club-gedachte, activiteiten mogelijk zijn. Ook kan het vitaliteitsprogramma een aanvulling zijn op het lokale minimabeleid. Het team van Bedrijfssport coördineert het programma en verzorgt als dat gewenst is ook de aanmeldprocedure. Na afloop volgt een evaluatie van het programma.

Vrijblijvend gesprek
Vanuit Stichting NLOM! organiseren we diverse vitaliteitsprogramma’s voor grote bedrijven en gemeenten. De stichting is ook betrokken bij programma’s als Perspectief op Werk, Op naar de 100.000 banen en Op naar de 25.000 banen en kent de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt en de uitdagingen van publieke partijen die daarmee aan de slag zijn dus goed. Graag gaan we met u in gesprek hoe we uw gemeente kunnen helpen met een positief vitaliteitsaanbod voor werkzoekenden. Bel of mail nu!

Bedrijfssport NLOM!

Naar alle artikelen