De heer C. (Cees) Oudshoorn is per 15 juli 2023 benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! Het bestuur van de stichting heeft daartoe in samenspraak met ‘founding father’ VNO-NCW besloten. Cees Oudshoorn volgt Ingrid Thijssen op als voorzitter; zij blijft als bestuurslid bij de stichting betrokken.

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! bestaat sinds 2019 en heeft als missie om praktijkoplossingen voor de grote transities te realiseren voor bedrijven en burgers. De stichting ontwikkelt transitieprogramma’s met maatschappelijke coalities op het gebied van digitalisering, verduurzaming, demografie & arbeidsmarkt en internationalisering. Daarbij hanteert de stichting als uitgangspunt dat de transities voor iedereen kansen moet bieden om deze mét maatschappelijk draagvlak te laten slagen.

Cees Oudshoorn was tot 1 april jongstleden werkzaam als algemeen directeur van de werkorganisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hij bekleedt tal van toezichts- en bestuursfuncties, zoals lid van de raad van toezicht bij stichting De Noordzee en de Maatschappelijke Alliantie, voorzitter van de raad van toezicht van AINED en bij de stichting Economische Statistische Berichten.