‘Motivatie om te werken is het enige wat ertoe doet’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland over Perspectief op Werk

"We rijden in Nederland met z’n allen op een brede snelweg. Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen.”

Wat is Perspectief op Werk?

Perspectief op Werk (PoW) geeft een impuls aan mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Door intensievere samenwerking tussen publieke en private uitvoerders moeten passende matches ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers. De intentieverklaring Perspectief op Werk is getekend door werkgevers (MKB-Nederland en VNO-NCW), gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

“Als je blijft hangen in doelgroepen, benoem je vooral wat mensen niet kunnen. Ik kijk liever naar wat mensen wél kunnen en waar mogelijkheden liggen. Perspectief op Werk ondersteunt die insteek.” Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, bestuurslid NL Onderneemt Maatschappelijk! en ondernemer, denkt dat het programma Perspectief op Werk uitkomst biedt aan zowel werkgevers als werkzoekenden. “Iedereen die wil, moet kunnen werken en we hebben iedereen keihard nodig.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Iedere ondernemer wil de best mogelijke werknemer. Ik werk in de schoonmaakbranche en ik zeg altijd: de beste schoonmaker heeft smetvrees en een slecht huwelijk. Die blijft poetsen en wil niet naar huis. Het punt is dat iedereen een eigen beeld heeft bij de ideale werknemer. Maar die haal je niet uit een malletje. Je kunt beter kijken wat een potentiële medewerker wél kan en welke vaardigheden je daaraan kan toevoegen. Bied je werknemer perspectief waarbij je door de baan heen kijkt. Zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werkzoekenden valt daarmee veel te winnen.”

Werknemer van morgen
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen is een van de hoofddoelen van Perspectief op Werk. Veel werkgevers staan te springen om gekwalificeerd personeel, maar kunnen dat niet vinden. Veel mensen willen werken, maar hebben moeite op eigen houtje een passende baan te vinden. Omdat ze een arbeidsbeperking hebben, ergens een afslag hebben gemist, nieuw zijn in Nederland hebben, een vlekje hebben of op een andere manier net buiten de boot vallen. Niet interessant, vindt Vonhof. “Zijn mensen gemotiveerd om aan de slag te gaan en hoe kunnen we het duwtje geven dat ze verder helpt? Dat zijn de enige vragen die er echt toe doen. Het dient voor mij geen enkel belang om mensen in doelgroepen op te delen. Het is doodzonde om mensen die aan de zijkant staan niet te betrekken. Daarvan willen we werkgevers meer bewust maken. Vanuit weloverwogen eigenbelang is het een no-brainer om je als ondernemer aan te sluiten bij Perspectief op Werk. Ondernemers zijn gebaat bij een vitale arbeidsmarkt die iedereen meeneemt en waarbij niet alleen wordt geïnvesteerd in de werknemer van vandaag, maar ook in die van morgen.”

Gillend gek
“Veel ondernemers zijn al hartstikke sociaal betrokken, en zeker in het mkb,” vervolgt Vonhof. “Wanneer iemand in hun omgeving om wat voor reden dan ook niet aan de bak komt, zijn zij de eersten die bijspringen om te helpen. Het probleem is dat voorheen met alle regelingen, doelgroepen en voorschriften eerst ellenlange checklists moesten worden ingevuld. Het werd moeilijker gemaakt om wél iemand in dienst te nemen die aan de kant stond dan om het niet te doen. Werkgevers met goede bedoelingen die te maken krijgen met een heel bataljon aan begeleiders die met de beste bedoelingen mensen aan het werk te proberen te krijgen. Wanneer dit op een inefficiënte manier wordt vormgegeven, levert het alleen nog maar meer werk op. Daar worden ondernemers weleens gillend gek van. In de regionale uitvoering van Perspectief op Werk, de doe-agenda’s, wordt ingezet op creatieve manieren om mensen aan werk te helpen. Bij mijn bedrijf werken we sinds kort met ‘open hiring’. Geen CV, geen sollicitatie en geen gedoe, mensen kunnen zich gewoon aanmelden en dan gaan we met ze aan de slag. Het enige wat er toe doet, is dat ze aan het werk willen. En onze eerste ervaringen zijn goed. Natuurlijk kan dit niet bij alle banen, maar als je uitgaat van vertrouwen, in plaats van mensen door de mangel te halen, zal het je verbazen wat je ervoor terugkrijgt.”

Tandje logischer
“Het sterke aan Perspectief op Werk is dat het regionaal niveau wordt uitgevoerd, met aansturing en ondersteuning van bovenaf. De arbeidsmarkt heeft nou eenmaal een regionaal karakter en de lokale samenleving vertaalt zich overal op een andere manier. De vraag in het oosten is anders dan die in het noorden. Met Perspectief op Werk kunnen we ‘bottom-up’ successen ophalen, zien wat het best werkt en daarmee anderen inspireren. De regio’s kunnen voor een groot deel hun eigen koers bepalen. Maak duidelijk waar werkgevers kunnen aankloppen en met welke processen ze te maken krijgen. Vanuit eigen ervaring met mijn bedrijf ben ik redelijk ingevoerd en soms weet zelfs ik niet waar ik heen moet met een vraag. Alles kan wel een tandje logischer worden ingericht. In 2014 heb ik zelf meegewerkt aan de pilot Regelluw Zwolle, waarbij ook de inzet was om mensen met een beperking aan werk te helpen. Tijdens de pilot is een aanpak ontwikkeld waarbij duidelijk is waar en bij wie ondernemers terecht kunnen met vragen en wordt een eenvoudige set aan instrumenten aangeboden. Daarbij is uitgegaan van de behoefte van werkgevers, die actief moesten aangeven wat ze nodig hadden wat betreft dienstverlening. De betrokken partijen waren steeds met elkaar in gesprek; niet omdat ze geforceerd aan een tafel waren gezet, maar omdat ze werkelijk wat aan elkaar hadden. De pilot was een groot succes. Niet alles werd dichtgetimmerd met regels, maar er werd uitgegaan van vertrouwen, zowel in de werkgever als in de werkzoekende. Deze pilot is een prachtig voorbeeld waarop we verder kunnen bouwen. We rijden in Nederland met z’n allen op een brede snelweg. Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen.”

Hoe wordt Perspectief op Werk in de praktijk gebracht?

De uitvoering van Perspectief op Werk vindt plaats in de 35 arbeidsmarktregio’s, die elk een eigen doe-agenda hebben opgesteld. In deze agenda’s staat een concrete, praktische aanpak met activiteiten waardoor overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en UWV elkaar beter aanvullen en betere matches ontstaan. Voorwaarde voor de plannen is dat zij direct uitvoerbaar zijn en een zichtbare verbetering moeten opleveren ten opzichte van de huidige situatie. De regio’s krijgen een miljoen per jaar vanuit het ministerie van SZW om hun ambities kracht bij te zetten.

Kijk voor alle doe-agenda's en het laatste nieuws op www.perspectiefopwerk.info.

Naar alle artikelen