“De testaanpak krijgt nu echt vorm in Nederland en hierdoor wordt steeds meer mogelijk.” Dat zei Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, woensdag 7 april bij een bezoek van Koningin Máxima aan een testlocatie van petrochemisch bedrijf Huntsman Holland in de Botlek in Rotterdam. Op deze locatie wordt personeel dat niet thuis kan werken elke 48 uur getest op corona, voor een veilige werkomgeving.

Volgens Thijssen blijft testen cruciaal om sneller meer sectoren te kunnen openen dan volgens de epidemiologische situatie mogelijk is. Ook wordt door frequent preventief testen de virusbestrijding verbeterd, zo blijkt ook uit uitgebreid onderzoek van KPMG. Bedrijven waar thuiswerken geen optie is en de 1,5 meter onderlinge afstand niet altijd mogelijk is, mogen sinds kort medewerkers preventief (laten) testen. Zij kunnen via de speciale website www.werkgeverstesten.nl ondersteuning krijgen bij de inrichting van testlocaties. Ook kunnen ze een beroep doen op een financiële regeling vanuit de overheid.

Operatie Fastlane
Bij Huntsman in de Botlek worden de 350 medewerkers en honderden externe aannemers sinds drie maanden elke 48 uur getest. De pilot bij Huntsman is ondersteund en begeleid vanuit Operatie Fastlane, waarin Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!, VNO-NCW en MKB-Nederland al maanden samenwerken met de overheid en tal van bedrijven uit de achterban om de testcapaciteit in Nederland fors uit te breiden. Thijssen praatte de Koningin op woensdag 7 april bij over deze operatie, die onder leiding staat van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Dankzij de inzet vanuit het bedrijfsleven werd eind vorig jaar in twee maanden tijd de publieke testcapaciteit bij de GGD-en verdrievoudigd.

Operatie Fastlane vloeit voort uit zorgen die ondernemers hadden over de achterblijvende testcapaciteit in Nederland en een plan om veel beter gebruik te maken van tests om de samenleving weer verder te openen met minder schade voor mens en economie.

Meer dan 400 evenementen deze maand
Na het flink opschalen van de capaciteit bij de GGD’en is vanaf begin dit jaar door het bedrijfsleven binnen Operatie Fastlane hard gewerkt aan een testinfrastructuur voor veilig werken (tests op locatie bij bedrijven waar mensen niet kunnen thuiswerken, zoals bij Huntsman), tests voor scholieren/studenten én testcapaciteit om weer evenementen en sociale activiteiten mogelijk te maken. Dit laatste gebeurt via de stichting Open Nederland. In totaal kunnen door alle inspanningen van het georganiseerd bedrijfsleven deze maand nu zo’n 400 pilots van start waarbij mensen na een negatieve testuitslag weer voor het eerst sinds lange tijd een evenement, dierentuin, museum of sportactiviteit kunnen bijwonen. Met de in de pilots opgebouwde ervaringen moet straks nog meer mogelijk worden. Het is de bedoeling van het kabinet dat op 1 mei de wettelijke basis hiervoor geregeld is.

Weer naar het Songfestival
Ingrid Thijssen vertelde de Koningin vanmiddag dat zij trots is op de bijdrage van Tom Middendorp en de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland om de Operatie Fastlane en stichting Open Nederland mogelijk te maken. “Van Shell, EY, ASML tot Randstad en talloze andere bedrijven hebben intensief geholpen dit allemaal voor elkaar te krijgen,” aldus Thijssen. ‘Ik ben er trots op dat we nu de resultaten zien en mensen weer naar een museum of zelfs het Songfestival kunnen straks. Dit geeft licht aan het einde van deze tunnel. We hebben met de verschillende sectoren en het ministerie van EZK ook gewerkt aan een slimmere routekaart voor heropening van de economie waarin met behulp van testen eerder meer mogelijk is. Daarnaast komt deze infrastructuur ook in de toekomst van pas bij mutaties van het virus of een nieuwe pandemie.’