De reactietermijn voor deze vacatures is gesloten

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! groeit. Wij geven uitvoering aan projecten met een maatschappelijk toegevoegde waarde, voor, door en met ondernemers. In de uitvoering van onze werkzaamheden staat het werkgeversperspectief centraal. Voor de uitvoering van verschillende projecten zijn we op zoek naar diverse medewerkers.

NL Onderneemt Maatschappelijk!

Projectmedewerker (20-37,5 uur per week)
Je werkt mee aan verschillende projecten en ondersteunt verschillende projectteams. Tot de kerntaken behoren onder andere het agendabeheer, administratie, het mede-organiseren van bijeenkomsten en evenementen, redactionele werkzaamheden, verslaglegging van projectoverleggen, verwerken van binnenkomende mails, opstellen en versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven e.d. en het bijhouden van de projectplanningen.

Bekijk de vacature

Op naar de 125.000 banen

Communicatiemedewerker/medewerker events (10 uur per week)
Tot de kerntaken behoren onder andere het organiseren van bijeenkomsten, inclusief draaiboeken en uitnodigingen, maken van sfeerimpressies van bijeenkomsten en  ondersteunende werkzaamheden aan de communicatiemanager op het gebied van contentontwikkeling en ontwikkeling en beheer van sociale media.

Bekijk de vacature

Projectmanagers/coördinatoren (20-40 uur per week)
Tot de kerntaken behoren onder andere inspireren en enthousiasmeren van werkgevers in contacten over de banenafspraak, kennisdeling met werkgevers en stakeholders, beantwoorden van vragen van werkgevers op het gebied van projecten, managen van deelprojecten, contacten met branches en sectoren, analyseren van data t.b.v. dienstverlening en communicatie,

Bekijk de vacature

NLwerktaanwerk

Senior projectsecretaris (16-24 uur per week)
Wij zoeken een enthousiaste collega met een ondernemende en dienstverlenende instelling, die de gestelde projectdoelstellingen bewaakt en daarbij de continue aandacht heeft voor de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten. Je ondersteunt en faciliteert de (deel)projectleiders, onder andere met het maken en bewaken van budgetten, planningen en rapportages, en bewaakt samen met projectleider de voortgang en kwaliteit van het project.

Bekijk de vacature

Senior communicatieadviseur (16-24 uur per week)
Je werkt enerzijds planvormend & strategisch, anderzijds werk je van harte mee aan de uitvoering. Je voert de werkzaamheden uit samen met de communicatiemanager en hebt daarbij ondersteuning van communicatie- en eventmedewerkers. Je zet je in voor het doorontwikkelen van de communicatiestrategie en de website, met een focus op het ontsluiten van de kennis die binnen Nlwerktaanwerk bij elkaar wordt gebracht, en zorgt voor meer bekendheid van het project, onder andere door het (laten) uitvoeren van campagnes.

Bekijk de vacature

Communicatiemedewerker (12-16 uur per week)
Je werkt samen met de communicatiemanager en in een team met communicatiecollega’s, waaronder een event-organisator. Je schrijft teksten voor de website en social media en voert deze in, houdt kennisdossiers bij, werkt mee aan het bedenken en realiseren van communicatiemiddelen en best practices en ondersteunt bij de organisatie en uitvoering van evenementen.

Bekijk de vacature

De werkzaamheden in al deze vacatures kunnen grotendeels tijd- en plaatsonafhankelijk worden ingevuld. Voor de invulling van de werkzaamheden gaat onze voorkeur uit naar invulling via een Overeenkomst van Opdracht. Het betreft hier werkzaamheden van tijdelijke aard, vooralsnog tot einde 2023.