NLwerktaanwerk is een project van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt uitgevoerd door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. NLwerktaanwerk (https://www.nlwerktaanwerk.nl/) bouwt mee aan een arbeidsmarkt waarin een nieuwe, duurzame vorm van werkzekerheid centraal staat. Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. En er zijn veel mensen die graag willen werken, maar de weg naar die banen en sectoren niet vinden. Als we die mismatch aanpakken ontstaat voor werknemers de zekerheid dat er werk is, en voor werkgevers de zekerheid dat zij voldoende personeel weten te vinden.

NLwerktaanwerk is dé plaats voor werkgevers met arbeidsmarktvraagstukken waar ze niet zelf het antwoord op vinden. Wij helpen werkgevers rechtstreeks, en bieden daarnaast kennis, advies en praktische ondersteuning aan brancheorganisaties en arbeidsmarktprofessionals, zodat zij werkgevers kunnen helpen. ​Dit doen we door dienstverlening op drie kerngebieden:

 • Kennis ontsluiten: beschikbare kennis en ondersteuningsmogelijkheden in kaart brengen en ontsluiten (o.a. via onze website en routekaarten)
 • Gidsen: wegwijzer naar dienstverlening
 • Advies & organiseren: als er geen beschikbare dienstverlening is, gaan we na of we al dan niet met samenwerkingspartners dienstverlening kunnen ontwikkelen. Ook signaleren we welke verbeteringen in de arbeidsmarktinfrastructuur gewenst zijn.

Om nog meer werkgevers en branches te kunnen helpen zijn we op zoek naar extra regisseurs, voor minimaal 16 uur per week tot en met 30 juni 2023. De functies worden freelance ingevuld.

Als regisseur ben jij degene die werkgevers op weg helpt en met branches samenwerkt rondom arbeidsmarktvragen. Jij gaat:

 • Proactief werkgevers en werkgeversnetwerken benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen.
 • Adviesgesprekken voeren met werkgevers waarin je hen verbindt met voor hen passende oplossingen; en/of hun goede voorbeelden doorzet naar andere werkgevers.
 • Adviesgesprekken opvolgen: krijgen werkgevers de hulp die ze nodig hebben en voldoet deze?
 • Functioneel samenwerken met publieke partners zoals RMT’s, WSP’s, UWV enz..
 • Workshops voor werkgevers organiseren en leiden (evenement- en communicatieondersteuning is beschikbaar).
 • Op continue basis de landelijke branche- en sectororganisaties op de hoogte houden van voor hen relevante informatie en/of routekaarten om tot samenwerkingen en uitwisselingen te komen.
 • Trends signaleren binnen het team van NLwerktaanwerk, en deze omzetten in dienstverlening en/of adviezen over het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur.
 • Bijdragen aan kennis ontsluiten door een specifiek onderwerp onder je hoede te nemen, zodat we binnen het complete team brede kennis hebben waar we elkaar mee kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld al de specialismen collegiale in- en uitleen, en samenwerking in techniekbranches. Binnen het team van regisseurs verdelen we de aandachtsgebieden (specifieke arbeidsmarktregio’s, branches en relevante specialismen) in onderling overleg.
 • Het signaleren van good practices en samen met communicatie bedenken van communicatiemiddelen (van video tot handreiking, uitvoering gebeurt door communicatie).
 • Afstemmen en samen optrekken met de regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • Rapporteren t.b.v. een adequate monitoring vanuit ieders regio en specialisme.

Wat breng jij mee:

 • Je hebt een sterk regionaal en/of sectoraal netwerk in ondernemerskringen.
 • Je spreekt de taal van de ondernemer. Je kunt goed luisteren naar de ideeën, zorgen en wensen van de ondernemer en bent in staat om hiervan een vertaalslag te maken.
 • Je gebruikt creativiteit in het meedenken met werkgeversuitdagingen, over dienstverlening en op zoek naar out-of-the-box oplossingen.
 • Je kunt presenteren voor groepen ondernemers en weet tijdens bijeenkomsten werkgevers op een enthousiaste manier mee te krijgen in het nadenken over vraagstukken en oplossingen.
 • Je gaat graag op zoek manieren om werkgevers te helpen; als dat niet op het thema arbeidsmarkt is zet je jouw en ons netwerk in om de werkgever met de juiste hulp te verbinden.
 • Je kunt makkelijk maar kritisch meebewegen en meedenken in de ontwikkelingen naar een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het sociaal domein.
 • Je begrijpt dat het registreren van data essentieel is om te kunnen analyseren en rapporteren.
 • Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid bij de uitoefening van de functie.

Heb jij zin om aan de slag te gaan om werkgevers en branches te helpen met hun arbeidsmarktvragen? Mail een kort cv en een motivatie naar info@nlom.nl. Vermeld daarbij je tarief, en in welke regio’s en/of branches je een goed netwerk hebt en aan de slag zou willen.

Vragen? Mail gerust naar info@nlom.nl.