De arbeidsmarkt is flink in beweging. Sommige werkgevers krijgen vacatures met de huidige krapte niet vervuld, anderen vrezen voor hun voortbestaan door de hoge energieprijzen en inflatie. In november en december organiseren NLwerktaanwerk, Op naar de 100.000 en Op naar de 25.000 banen (projecten geïnitieerd VNO-NCW en MKB-Nederland) activiteiten om werkgevers te helpen bij hun arbeidsmarktvraagstukken. Alle activiteiten zijn te vinden op www.ondernemen.nl/arbeidsmarktvragen .

Maand van de 1000 voorbeelden
November is traditioneel de Maand van de 1000 voorbeelden, waarin inclusie centraal staat en de voortgang van de Banenafspraak wordt gevierd. Er is ook nu nog veel talent te vinden onder mensen met een arbeidsbeperking. Daarom opent de Maand op dinsdag 1 november met een grote Meet & Greet van werkgevers en werkzoekenden. Deze wordt in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag georganiseerd in de Malietoren in Den Haag. Daarna zijn er door het hele land activiteiten, van kennisworkshops tot het uitreiken van prijzen voor inclusieve werkgevers.

Praktische sessies en hulp van regisseurs
Uitgangspunt van alle activiteiten is dat werkgevers direct aan de slag kunnen met hun arbeidsmarktvraag. Zo organiseren de regisseurs van NLwerktaanwerk in allerlei regio’s inspiratiesessies waarin 6-10 ondernemers met elkaar personeelsvraagstukken bespreken en leads krijgen naar oplossingen en maatwerkondersteuning. Ook komen er enkele bijzondere evenementen, zoals een arbeidsmarkthackaton en een vernieuwende ‘Break into the Box-sessie’ waarin ondernemers in een spelsetting met elkaar arbeidsmarktuitdagingen oplossen.

Voorbeelden en ondersteuning
Werkgevers vinden op www.ondernemen.nl/arbeidsmarktvragen ook voorbeelden uit de praktijk met tips en ervaringen van andere ondernemers. Zo is in beeld gebracht hoe praktijkleren er op de werkvloer uit kan zien en hoe ook met inclusief werkgeverschap een rendabele businesscase mogelijk is. Werkgevers die meteen aan de slag willen met bijvoorbeeld Open Hiring of jobcarving kunnen praktische ondersteuning krijgen via de extra impuls Dichterbij dan je denkt. Kortom: via www.ondernemen.nl/arbeidsmarktvragen komen werkgevers verder!