NL Onderneemt Circulair!

De Nederlandse economie moet in 2050 zoveel mogelijk circulair zijn.

Dat betekent efficiënter omgaan met grondstoffen, inzetten op hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van bestaand materiaal en nieuwe productiemethodes en producten ontwikkelen en gebruiken. Dit is een uitdaging voor het Nederlandse bedrijfsleven!

Veel Nederlandse bedrijven en organisaties zijn al bezig met circulariteit. Ze maken hun eigen processen duurzamer, kijken op welke manier ze hun businessmodel kunnen aanpassen en delen hun kennis en expertise om samen in Nederland duurzamer te werken. Circulair werken zorgt voor een schonere, leefbare, toekomstbestendige wereld, én biedt economische kansen.

Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! ondersteunt bedrijven en organisaties bij het werken aan circulariteit. Dat gebeurt veelal op regionaal niveau, waar ondernemers elkaar vaak al gevonden hebben in slimme samenwerkingen en innovatieve (onderzoeks)projecten. Daarnaast doen wij mee in het Versnellingshuis CE, het startpunt voor ondernemers met vragen over circulariteit. Ook faciliteert VNO-NCW het netwerk Groene Groeiers.

Neem contact op voor meer informatie over NL Onderneemt Circulair!

Contact