NL Onderneemt Inclusief!

Iedereen die wil en kan werken, moet aan de slag kunnen. Wanneer iedereen participeert en wordt ingezet op kwaliteiten, plukt de hele maatschappij de vruchten. Onderneemt u al inclusief? Doe mee!

Ondernemend Nederland is maatschappelijk en sociaal betrokken. In hechte samenwerking met partners in en om de arbeidsmarkt werken we aan een samenleving waarin iedereen betrokken wordt en kansen krijgt om mee te doen. Stichting NLOM! verbindt bestaande initiatieven die voor, door en met ondernemers zijn opgezet, levert praktische ondersteuning en dienstverlening en laat de vele manieren zien waarop ondernemers zich al inzetten voor een inclusief Nederland.

NL Onderneemt Maatschappelijk! heeft verschillende projecten binnen het thema inclusiviteit: Perspectief op Werk, Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen!. Waar mogelijk werken de projectorganisaties samen en inspireren ze elkaar met goede voorbeelden. Meer over deze projecten leest u onderaan deze pagina.

Wist je dat inclusieve bedrijven:

  • een lager ziekteverzuim hebben

  • veerkrachtiger en creatiever zijn

  • eerder in beeld komen bij aanbestedingen

  • slim gebruik maken van de talenten op de arbeidsmarkt

  • al ruim 60.000 banen hebben gecreëerd sinds de Banenafspraak

Op naar de 100.000 Banen

Meer weten over inclusief ondernemen? Neem contact met ons op!

Contact

Projecten

Lees meer over onze projecten

2022-03-02T09:50:14+01:00

Beschikb@@r

Beschikb@@r is een LinkedIngroep waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Inclusieve werkgevers, belangenbehartigers, HR-professionals, jobcoaches, intermediairs en loopbaanprofessionals zijn van harte welkom! Iedereen kan hier kennis delen, en met ervaringsdeskundigen in gesprek gaan.

2021-12-14T16:20:56+01:00

NLwerktaanwerk

Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. En er zijn veel mensen die graag willen (blijven) werken, maar de weg naar die banen en kansrijke sectoren niet vinden. Als we die mismatch aanpakken ontstaat er een nieuwe arbeidsmarktstructuur op basis van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. NLwerktaanwerk werkt daar samen met verschillende partijen aan, en biedt concrete ondersteuning voor werkgevers.

2022-05-04T12:40:25+02:00

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden.

2020-07-21T18:49:59+02:00

NLWerktDoor

De coronacrisis heeft de situatie op de arbeidsmarkt opgeschud. NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel en direct.

Alle projecten