NL Onderneemt Inclusief!

Iedereen die wil en kan werken, moet aan de slag kunnen. Wanneer iedereen participeert en wordt ingezet op kwaliteiten, plukt de hele maatschappij de vruchten. Onderneemt u al inclusief? Doe mee!

Ondernemend Nederland is maatschappelijk en sociaal betrokken. In hechte samenwerking met partners in en om de arbeidsmarkt werken we aan een samenleving waarin iedereen betrokken wordt en kansen krijgt om mee te doen. Stichting NLOM! verbindt bestaande initiatieven die voor, door en met ondernemers zijn opgezet, levert praktische ondersteuning en dienstverlening en laat de vele manieren zien waarop ondernemers zich al inzetten voor een inclusief Nederland.

NL Onderneemt Maatschappelijk! heeft verschillende projecten binnen het thema inclusiviteit: Perspectief op Werk, Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen!. Waar mogelijk werken de projectorganisaties samen en inspireren ze elkaar met goede voorbeelden. Meer over deze projecten leest u onderaan deze pagina.

Wist je dat inclusieve bedrijven:

  • een lager ziekteverzuim hebben

  • veerkrachtiger en creatiever zijn

  • eerder in beeld komen bij aanbestedingen

  • slim gebruik maken van de talenten op de arbeidsmarkt

  • al ruim 60.000 banen hebben gecreëerd sinds de Banenafspraak

Op naar de 100.000 Banen

Meer weten over inclusief ondernemen? Neem contact met ons op!

Contact

Projecten

Lees meer over onze projecten

2020-07-21T18:49:59+02:00

NLWerktDoor

De coronacrisis heeft de situatie op de arbeidsmarkt opgeschud. NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel en direct.

2020-07-21T18:38:42+02:00

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden.

Alle projecten