Is jouw organisatie Beschikb@@r?

Ben je op zoek naar personeel? Er is veel talent te vinden onder mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wil je die kans benutten? Kijk dan naar de mogelijkheden van Beschikb@@r: een online vindplaats voor personeel. Een extra, gratis mogelijkheid om nieuwe medewerkers te vinden én jullie doelstellingen op het gebied van inclusief ondernemen te realiseren.

Wat is Beschikb@@r?

De basis van Beschikb@@r is een LinkedIngroep waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Deelname aan de groep is uiteraard kosteloos. Inclusieve werkgevers, belangenbehartigers, HR-professionals, jobcoaches, intermediairs en loopbaanprofessionals zijn van harte welkom! Iedereen kan hier kennis delen, en met ervaringsdeskundigen in gesprek gaan. De LinkedIn groep heeft inmiddels bijna 3000 leden en groeit snel.

De werkzoekenden bij Beschikb@@r willen graag aan het werk, alleen ervaren ze afstand tot de arbeidsmarkt of kunnen ze op sommige gebieden een steuntje in de rug gebruiken. Via Beschikb@@r komen deze gemotiveerde mensen op een open manier in gesprek met inclusieve werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.

Dat willen we breed inzetten. Beschikb@@r is daarom ook een keyword/zoekterm voor inclusiviteit voor op LinkedIn en is te gebruiken in vacatureteksten.

Talent

Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld mensen die:

  • een arbeidsbeperking hebben, waaronder kandidaten die onder de doelgroep Banenafspraak vallen;
  • langdurig werkloos zijn;
  • een carrièreswitch willen maken, zoals zij-instromers;
  • 50+’ers die werkloos zijn;
  • statushouders.
three people in a meeting wearing black jacket holding phones

Hoe werkt het?

Je kunt op meerdere manieren gebruik maken van beschikb@@r:

  1. Gebruik in de (online) vacaturetekst de term beschikb@@r. Kandidaten zien dan in één oogopslag dat je een inclusieve werkgever bent én weten jullie vacature te vinden bij het gebruik van de zoekterm!
  2. Gebruik bij de verspreiding van de vacature op LinkedIn de #beschikb@@r, hiermee bereik je direct de doelgroep van kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren!
  3. Plaats de vacature kosteloos in de LinkedIn groep beschikb@@ en bereik direct de doelgroep!
  4. Zoek actief op LinkedIn naar kandidaten door te zoeken op de term ‘beschikb@@r’ of – als je specifiek op zoek bent naar kandidaten die meetellen voor de Banenafspraak – ‘beschikb@@r AND Banenafspraak’.

Handleiding plaatsen vacature vanuit LinkedInpagina

Handleiding delen van een vacature op LinkedIn

Handleiding zoeken naar kandidaten op LinkedIn

Deze site is een initiatief van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en JobOn, gebaseerd op een concept van gemeente Lingewaard en Emile van Nassau.