Perspectief op Werk

In Perspectief op Werk werken publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren van matching van werkgevers en werknemers. In sommige sectoren is de vraag naar personeel nog altijd groot, terwijl tegelijkertijd een grote groep mensen niet zelfstandig de weg naar werk weet te vinden. Perspectief op Werk zoekt naar structurele oplossingen voor die uitdaging.

Samen voor betere matches

Bij de praktische uitvoering van Perspectief op Werk staat de regio centraal. Iedere arbeidsmarktregio is immers anders, waardoor er behoefte is aan andere activiteiten, middelen en werkwijzen. Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben een doe-agenda opgesteld en vanaf eind 2019 gewerkt aan de uitvoering daarvan. Dat heeft veel mooie inzichten en resultaten opgeleverd!

Perspectief op Werk is gestart als extra impuls om nieuwe werkwijzen en inzichten te ontwikkelen. Het heeft een beweging op gang gebracht naar meer samenwerking en interactie tussen publieke en private partijen, met werkgevers, met onderwijs en met werkzoekenden. De landelijke ondersteuning van deze impuls liep tot eind 2021. De regionale projecten gaan door. Maar bovenal kennen mensen elkaar nu en hebben we samen ervaren hoe samenwerking op de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor mensen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden, ook kan. Daarom delen we de opbrengsten van Perspectief op Werk breed en blijven we de middelen, werkwijzen en lessons learned inzetten

Lessons learned

Blauwdrukboek

Welke succesvolle werkwijzen en acties zijn geschikt om op veel meer plaatsen te gebruiken? Dit boek van Stichting NLoM! bevat vijftien blauwdrukken van geslaagde initiatieven binnen Perspectief op Werk, en kijkt op speelse manier terug op het traject.

NLWerktDoor

Toen de coronacrisis uitbrak, kwamen veel bedrijven stil te liggen. Tegelijkertijd waren er sectoren die stonden te springen om personeel. NLWerktDoor is door de samenwerkende partners in Perspectief op Werk opgericht in deze crisistijd, om vraag en aanbod snel aan elkaar te verbinden en zo te zorgen dat de economie kon doordraaien.

Perspectief op Werk kennisbank

Perspectief op werk heeft verschillende handige werkdocumenten opgeleverd. Bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen. Dit is ook inzetbaar voor andere initiatieven.

Neem voor alle vragen, ondersteuning en nieuws contact met ons op!