Project omschrijving

NLwerktaanwerk

Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. En er zijn veel mensen die graag willen (blijven) werken, maar de weg naar die banen en kansrijke sectoren niet vinden. Als we die mismatch aanpakken ontstaat er een nieuwe arbeidsmarktstructuur op basis van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. NLwerktaanwerk werkt daar samen met verschillende partijen aan, en biedt concrete ondersteuning voor werkgevers.

NLwerktaanwerk is een project van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het kader van het traject Van werk naar werk vanuit de crisis- en herstelmaatregelen. Het project zet zich in om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Op korte termijn door werkgevers met aanbod van personeel op weg te helpen naar bijvoorbeeld werkgevers met personeelsvraag of te verbinden met zijinstroom-kansen. Op afzienbare termijn ook door goed in kaart te brengen hoe werknemers met een bedreigde baan eenvoudig over kunnen stappen naar sectoren waar de werkkansen groot zijn. In het Landelijk Informatiecentrum worden daarvoor routekaarten naar kansrijke sectoren, en best practices opgenomen. Doel is te zorgen dat matchingskansen niet verloren gaan door een tekort aan kennis en informatie.

Naar de website van NLwerktaanwerk

Neem voor alle vragen, ondersteuning en nieuws contact met ons op!

Contact