Projectdetails

Op naar de 25.000 banen!

Op naar de 25.000 banen!

Bij ‘Op naar de 25.000 banen!’ vinden overheidswerkgevers informatie en inspiratie voor de uitvoering van de Banenafspraak, dus bij het realiseren en behouden van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hoe kunnen mensen met een arbeidsbeperking een plek vinden op de arbeidsmarkt, ook bij overheidsorganisaties? Wat kunnen de verschillende overheden doen om hun personeelsbestand inclusiever te maken? Wat is nodig om duurzame plaatsingen te realiseren?

Bij deze en andere vragen over een inclusieve arbeidsmarkt voorziet ‘Op naar de 25.000 banen!’ overheidswerkgevers op een praktische, enthousiaste en laagdrempelige manier van advies. Volgens de Banenafspraak zou de overheid de komende jaren 25.000 banen voor mensen met een arbeidsmarkt moeten realiseren. Daar komt de naam van het project ook vandaan. Om de werkgevers behulpzaam te zijn bij het behalen van deze doelstellingen, beschrijven we inspirerende voorbeelden, helpen we sectoren bij het delen van ervaringen en contact leggen met collega’s uit andere overheidssectoren en met ambassadeurs of werkzoekenden uit de doelgroep.

*In het Sociaal Akkoord 2013 is afgesproken dat werkgevers voor 2026 zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. (Oorspronkelijk was hierbij de doelstelling 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid). Het project ‘Op naar de 25.000 banen!’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.