Perspectief op Werk2020-07-21T18:38:42+02:00

Project omschrijving

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden.

In Perspectief op Werk werken publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren van matching van werkgevers en werknemers. In sommige sectoren is de vraag naar personeel nog altijd groot, terwijl tegelijkertijd een grote groep mensen niet zelfstandig de weg naar werk weet te vinden. Perspectief op Werk zoekt naar structurele oplossingen voor die uitdaging.

Voor werkgevers

Het vinden van goed personeel is een flinke uitdaging voor werkgever. Iedereen heeft een ander beeld bij de ideale werknemer, maar over één ding zijn alle werkgevers het eens: een gemotiveerde werknemer is goud waard. Veel mensen willen graag werken, maar hebben om uiteenlopende redenen nog niet het werk gevonden dat bij hen past. Veel werkgevers zijn maatschappelijk betrokken en willen bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar plek is voor iedereen die wil werken. Maar zonder onoverzichtelijke en versnipperde bureaucratie, zonder eindeloze checklists en zonder overbodige regelgeving.

Perspectief op Werk is geen nieuw project, maar geeft een extra impuls aan bestaande initiatieven die de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk maken. Werkgevers worden actief betrokken om de dienstverlening te verbeteren. Zo kunnen we leren van hun succesverhalen en struikelblokken. Daardoor ontstaat betere samenwerking tussen alle partijen die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Doe mee met Perspectief op Werk in uw arbeidsmarktregio, via de regionale verenigingen!

Voor regio’s en branches

De praktische uitvoering van Perspectief op Werk vindt plaats in 35 arbeidsmarktregio’s, die elk een eigen doe-agenda hebben opgesteld. In deze agenda’s staan concrete activiteiten, die direct uitvoerbaar zijn. Vanuit de stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! is een landelijk team Perspectief op Werk ingesteld om werkgevers, branches en regio’s te ondersteunen bij de uitvoering, goede voorbeelden te delen en samenwerking te bevorderen tussen alle betrokken partijen. Vanuit het kabinet is voor elke arbeidsmarktregio twee keer een € 1 miljoen beschikbaar gesteld om de doe-agenda uit te voeren.

Bekijk alle 35 doe-agenda’s, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de evenementenagenda op www.perspectiefopwerk.info. Heeft u zelf nieuws over Perspectief op Werk? Laat het ons weten, dan verspreiden wij het via onze kanalen!

Neem voor alle vragen, ondersteuning en nieuws contact met ons op!

Contact

Artikelen

Als je meer wilt weten over de NL onderneemt inclusief!, bekijk dan de onderstaande projecten.

Elopak: “Iedereen verdient een kans. Daar gaat het om.”

De pakken van bijvoorbeeld Friesland Campina, Tropicana en Arla, waar onze vla, yoghurt, melk en jus d’orange in zit, worden gemaakt door Elopak. Wereldwijd werken hier ruim 2.800 medewerkers, waarvan 460 in Terneuzen. Binnenkort zitten hier ook medewerkers tussen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijzondere festivals in Noord-Nederland

Drie bijzondere matchingsevenementen dit voorjaar in het noorden van het land. Naar voorbeeld van het succesvolle eerste Werkfestival in Groningen zijn er in april en mei Werkfestivals in de arbeidsmarktregio's Groningen, Fryslan en Drenthe.

Alle artikelen