Project omschrijving

Privacyverklaring Bedrijfssport

Het trainingsprogramma wordt georganiseerd door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan voor je deelname aan de trainingen en/of de evenementen.

Welke gegevens verwerkt Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! voor het trainingsprogramma?
Om deel te kunnen nemen aan het trainingsprogramma moet je een digitaal aanmeldformulier invullen. In dit formulier worden verschillende gegevens van je gevraagd. Dit gaat om de volgende soorten gegevens:

 • Contactgegevens en algemene gegevens over jou: zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, adres (indien nodig) en personeelsnummer (indien nodig).
 • Gegevens over jouw trainingsachtergrond: dit gaat over je trainingsniveau/frequentie.
 • Fysieke gegevens: bijvoorbeeld jouw shirtmaat wanneer er bedrijfskleding wordt aangeboden

De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) in het aanmeldformulier zijn noodzakelijk om je te kunnen aanmelden. De overige gegevens zijn optioneel.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen informeren over de trainingen en/of evenementen waarvoor jij je hebt aangemeld.
 • Om je gegevens door te kunnen geven aan trainers zodat hij/zij een training op maat kan aanbieden.
 • Om je in te schrijven voor een evenement waarvoor jij je hebt aangemeld.
 • Om je gegevens door te kunnen geven aan je werkgever zodat zij (na aanmelding) de aangegeven ‘eigen bijdragen’ kunnen inhouden op je salaris.
 • Om je gegevens door te kunnen geven aan de ‘evenementenorganisatie’ zodat je kunt deelnemen aan het event er een startbewijs naar je toegestuurd kan worden.
 • Om je een enquête te kunnen sturen over hoe je het trainingsprogramma hebt ervaren.
 • Om je voor toekomstige trainingsprogramma’s te kunnen informeren.
 • Voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?
Na je aanmelding voor het trainingsprogramma en/of het evenement wordt jouw deelname verwerkt door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, de betrokken leveranciers /evenementenorganisaties en je werkgever. Om je aanmelding te verwerken geeft Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! daarom aan de betrokken leverancier/evenementenorganisatie en je werkgever de volgende gegevens door:

 • Contactgegevens en algemene gegevens over jou: jouw naam, geslacht, e-mailadres(Indien nodig), telefoonnummer (indien nodig), adres (indien nodig) en personeelsnummer (indien nodig).
 • Gegevens over jouw trainingsachtergrond: dit gaat over je trainingsniveau/frequentie (uitsluitend aan leveranciers)
 • Fysieke gegevens: bijvoorbeeld jouw shirtmaat wanneer er bedrijfskleding wordt aangeboden.

Jouw gegevens worden door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! niet aan andere partijen verstrekt.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn gegevens na het trainingsprogramma en/of evenement?
Na het trainingsprogramma en/of evenement zullen wij je naam, e-mailadres en sportvoorkeur gedurende de looptijd van het sportprogramma bewaren om je mogelijk een e-mail te kunnen sturen om je te informeren over toekomstige trainingsactiviteiten en/of evenementen. Je kunt op elk moment aan ons aangeven dat je die e-mails niet (meer) wilt ontvangen door contact met ons op te nemen (zie onder contact). Alle overige persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, zullen wij niet langer bewaren. Wij bewaren alleen nog geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel vrouwen en hoeveel mannen zich hebben aangemeld en uit welke regio in Nederland. Jij bent niet meer te herleiden uit die gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers met een wachtwoord.

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje Vragen). Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aangezien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allen tijde jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar jou zijn niet langer verwerken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
De privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! voor de trainingsprogramma’s en evenementen. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Vragen
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

 • Bezuidenhoutseweg 12
  2594 AV Den Haag

 • KvK: 75007932

Download als PDF