Versnellingshuis2022-07-01T16:14:46+02:00

Project omschrijving

Versnellingshuis Nederland Circulair!

Nederland maakt de transitie naar een (meer) circulaire economie. Nederland Circulair! helpt ondernemers met circulaire ambities.

Het Versnellingshuis inspireert met goede voorbeelden, geeft advies, en helpt bij het interpreteren van wet- en regelgeving en subsidies. Het Versnellingshuis verbindt, via Matchmaking brengen we ondernemers met elkaar in contact. En het Versnellingshuis zet met die ondernemers nieuwe circulaire ketens op, Moonshots. Kortom: het Versnellingshuis brengt ondernemers die gaan voor circulariteit verder.

In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. We gaan efficiënter om met grondstoffen en zetten in op hergebruik en nieuwe productiemethodes. Minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. Modellen waarin ‘afval’ bijna niet meer bestaat.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! is opgericht door VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, Het Groene Brein en het ministerie van I&W.

Doorbraakprojecten

Namens de partners in het Versnellingshuis coördineert Nederland Onderneemt Maatschappelijk! de zogenaamde doorbraakprojecten. Om een circulaire economie te realiseren is in sommige ketens een sectorbrede transitie nodig. Niet alleen gedragen door enkele koplopers, maar door de hele sector. Voor een succesvol initiatief zijn dan meerdere partijen binnen een sector nodig: de hele keten moet meedoen. Daarom selecteren wij jaarlijks vijf complexe ketens waarin ondernemers met ons samenwerken om een hierin een circulaire transitie te realiseren; echte doorbraken!
Het Versnellingshuis investeert in de procesaanpak van de doorbraakprojecten, denkt mee, zet het netwerk in, betrekt de juiste experts en bemiddelt tussen ketenpartners of zoekt nieuwe partijen die bij kunnen dragen. Het Versnellingshuis is erbij vanaf de eerste verkenning en het zoeken naar draagvlak tot aan zelfstandige realisatie in de markt.

Naar de website van Versnellingshuis Nederland Circulair!

Artikelen

Koningin Máxima bezoekt voorzitter Groene Groeiers

Yousef Yousef, voorzitter van het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland heeft op 17 februari Hare Majesteit Koningin Máxima rondgeleid in zijn bedrijf LG Sonic. Na de rondleiding vertelde hij haar over de uitdagingen van duurzame, innovatieve ondernemers bij het opschalen van hun bedrijf. Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Safety Delta Nederland lanceert website en kenniscentrum

Samenwerken aan veiligheid en innovatie. Dat is het doel van Safety Delta Nederland (SDN). In deze unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en (petro)chemische industrie wordt gezocht naar de beste manier om te vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid. Vanaf vandaag staan de site met daarop het de Kennisbank en een Technology Catalogus online.

Neem voor alle vragen, ondersteuning en nieuws contact met ons op!

Contact