Projecten NL Onderneemt Inclusief!

2022-08-26T15:56:50+02:00

Beschikb@@r

Beschikb@@r is een LinkedIngroep waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Inclusieve werkgevers, belangenbehartigers, HR-professionals, jobcoaches, intermediairs en loopbaanprofessionals zijn van harte welkom! Iedereen kan hier kennis delen, en met ervaringsdeskundigen in gesprek gaan.

2021-12-14T16:20:56+01:00

NLwerktaanwerk

Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. En er zijn veel mensen die graag willen (blijven) werken, maar de weg naar die banen en kansrijke sectoren niet vinden. Als we die mismatch aanpakken ontstaat er een nieuwe arbeidsmarktstructuur op basis van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. NLwerktaanwerk werkt daar samen met verschillende partijen aan, en biedt concrete ondersteuning voor werkgevers.

2023-01-19T16:26:15+01:00

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden.

2020-07-21T18:49:59+02:00

NLWerktDoor

De coronacrisis heeft de situatie op de arbeidsmarkt opgeschud. NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel en direct.

2020-08-19T09:55:25+02:00

Op naar de 25.000 banen!

Project gericht op overheidswerkgevers. 'Op naar de 25.000 banen!’ inspireert en informeert overheidsinstellingen rond de Banenafspraak.