Uit onderzoek onder ondernemers blijkt dat 47 procent verwacht dat hybride werken een blijvend onderdeel van hun bedrijf wordt. Dit werd duidelijk uit het onderzoek van CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS, EIB en KvK voor de periodieke conjunctuurenquête COEN. Bij drie op de tien ondernemers (28 procent) uit de enquête blijkt thuiswerken overigens geen optie vanwege de aard van het werk, zoals werk in de horeca of werk in een fabriek. Een kleine groep (ongeveer 11 procent) verwacht dat hybride werken geen blijvend onderdeel van het werk zal zijn. 14% van de ondernemers kan dit nog niet zeggen.

– Lees ook het bericht ‘Helft ondernemingen verwacht dat het hybride werken doorzet’ op de website van MKB-Nederland

Terug naar home Thuiswerken is topsport