We werken nu al ruim een jaar zoveel mogelijk thuis. We komen alleen naar kantoor of werkplaats als het niet anders kan. Maar wat is ‘als het niet anders kan’? En wanneer mag je incidenteel wel naar de werklocatie komen? Voor niet alle beroepen is dat even duidelijk. Het ministerie van SZW heeft een handige lijst met criteria gemaakt. Daarin vind je ook oplossingen voor situaties waarin je toch thuis moet werken.

Ga naar de meest recente handreiking