Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat mensen meer psychische problemen ervaren nu de coronacrisis voortduurt. Ook werknemers die niet eerder psychische problemen hadden, kunnen klachten krijgen. De AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) heeft een handreiking samengesteld die werkgevers helpt om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

Handreiking preventie uitval psychische klachten
De handreiking biedt tips voor werkgevers om hun werknemers de juiste ondersteuning te geven. Dat is van belang omdat werkgevers een belangrijke rol kunnen vervullen in het signaleren van psychische klachten. De handreiking blijft in ontwikkeling en wordt verrijkt met voor werkgevers relevantie informatie.

Terug naar home Thuiswerken is topsport