Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een organisatie met als doel uitvoering te geven aan projecten met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Wij doen dit voor, door en met ondernemers. In de uitvoering van onze werkzaamheden staat het werkgeversperspectief centraal. St. NL Onderneemt Maatschappelijk! is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland.

Voor de uitvoering van ons arbeidsmarktproject NLwerktaanwerk zoeken wij op dit moment een: 

Regisseur regio Limburg
16-24 uur per week 

Werkzaamheden
Als regisseur ben jij degene die werkgevers op weg helpt en met branches samenwerkt rondom arbeidsmarktvragen. Je werkt in de regio Limburg nauw samen met twee andere regisseurs, en maakt deel uit van een landelijk projectteam van ruim 30 collega’s.

Jij gaat:

 • Proactief werkgevers en werkgeversnetwerken benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen.
 • Adviesgesprekken voeren met werkgevers waarin je hen verbindt met voor hen passende oplossingen; en/of hun goede voorbeelden doorzet naar andere werkgevers.
 • Adviesgesprekken opvolgen: krijgen werkgevers de hulp die ze nodig hebben en voldoet deze?
 • Functioneel samenwerken met publieke partners zoals RMT’s, WSP’s, UWV enz..
 • Workshops voor werkgevers organiseren en leiden (evenement- en communicatieondersteuning is beschikbaar).
 • Op continue basis de landelijke branche- en sectororganisaties op de hoogte houden van voor hen relevante informatie om tot samenwerkingen en uitwisselingen te komen.
 • Trends signaleren binnen het team van NLwerktaanwerk, en deze omzetten in dienstverlening en/of adviezen over het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur.
 • Je richten op een specifiek onderwerp net als je collega’s. Zo hebben we binnen het complete team brede kennis waar we elkaar mee kunnen ondersteunen.
 • Goede voorbeelden ophalen om anderen werkgevers te inspireren en hier communicatiemiddelen van maken samen met de communicatieafdeling/collega.
 • Afstemmen en samen optrekken met de Limburgse WerkgeversVereniging (LWV), verbonden aan VNO-NCW.
 • Rapporteren over je werkzaamheden t.b.v. een adequate monitoring.

Wat breng jij mee:

 • Je hebt een goed netwerk in Limburg onder ondernemers.
 • Je spreekt de taal van de ondernemer. Je kunt goed luisteren naar de ideeën, zorgen en wensen van de ondernemer en bent in staat om op basis hiervan passende oplossingen aan te reiken.
 • Je hebt ervaring in het presenteren voor groepen en weet tijdens bijeenkomsten werkgevers op een enthousiaste manier mee te krijgen in het nadenken over vraagstukken en oplossingen.
 • Je gaat graag op zoek manieren om werkgevers te helpen; als dat niet op het thema arbeidsmarkt is zet je jouw en ons netwerk in om de werkgever met de juiste hulp te verbinden.
 • Je hebt kennis van het sociaal domein. Ervaring met en een netwerk onder publieke partijen in het sociaal domein is een pré.
 • Je deelt grotendeels zelf je werkzaamheden in en draagt daarmee bij aan de gemeenschappelijke doelen. Je werkt vaak zelfstandig maar ook regelmatig samen met collega’s binnen NLwerktaanwerk.

St. NL Onderneemt Maatschappelijk! biedt:
Een veelzijdige rol in een flexibele en informele werksfeer, met ruime mogelijkheid tot ontplooiing. Je werkzaamheden vinden voornamelijk (maar niet uitsluitend) plaats in Limburg en kunnen deels flexibel in plaats en tijd worden ingevuld. Onze voorkeur gaat uit naar invulling via een Overeenkomst van Opdracht. Het betreft hier werkzaamheden van tijdelijke aard, vooralsnog tot einde 2023.

Stichting NLoM! streeft ernaar dat het team van NLwerktaanwerk een goede afspiegeling is van de maatschappij en nodigt daarom nadrukkelijk mensen van alle culturele achtergronden en leeftijden uit om te reageren.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stephan van Iperen of Martine Schuijer. Dat kan per mail via vaniperen@voorverandering.com of via schuijer@vnoncw-mkb.nl.

Heb jij zin om aan de slag te gaan om werkgevers en branches te helpen met hun arbeidsmarktvragen? Mail een kort cv, een motivatie en een indicatie van je tarief naar info@nlom.nl.